Raylı Arşiv Dolabı

Kompakt (compact) arşivleme ve depolama sistemlerinin avantajları
  • Birim alana diğer sistemlere göre daha fazla arşivleme yapma imkanı.(% 60' a kadar yerden tasarruf.)
  • Dolap aralarına konulan kauçuk contalar vasıtası ile evraklar tozdan korunur.
  • Sistem tam kapalı olduğundan yangında etkilenme azdır.
  • Dolap yanlarındaki etiketlere kodlama yapılarak evrakların kolay bulunabilmesini sağlar.
  • Arşiv mahallinin temiz ve çağdaş bir görüntüye kavuşması.
  • Her gurubu bütün olarak kilitlenebilme özelliği vardır.
  • Kompakt sistem dolapları istenilen ölçülerde imal edilerek, arşivlenecek veya depolanacak malzemeye uygunluğu temin edilir.
  • Arşivlenecek veya depolanacak malzemeye göre uygun çözümler üretilir