raylı-arşiv-dolabı

Metal dolaplar seri ve dizin olarak da adlandırılır.